" Ya.. Allah.., berilah hidayat, hifazat dan maghfirahMu kepada pemimpin kami Imam Mahadi Al-Muntazar walau di mana baginda berada. Selamatkanlah baginda, bantulah baginda, begitu juga para pejuang Islam yang akan bergadai nyawa di sisinya. Ya.. Allah.., selamatkanlah seramai mungkin umat ini dari fitnah dan sihir Dajjal. Ya.. Allah.., bantulah kami menghadapi gelombang-gelombang ujian yang bakal mendatang "


INFO TERKINI GEMPA BUMI SABTU 3 MARCH 2012
8.20 pm -
Gempa bumi kuat bermagnitud 6.7 skala Richter telah berlaku di Tenggara Kepulauan Loyalty. Pusat gempa bumi tersebut terletak di latitud 22.1 Selatan longitud 170.5 Timur - 6403km Tenggara Tawau, Sabah :- JMM
PRO REFORM VIDEO - Piring Terbang..?

BACAAN AL-QURAN

Shaykh Saad al-Ghamdy

Chapter 001 - Surah al-Faatiha
Chapter 002 - Surah al-Baqarah
Chapter 003 - Surah aal-'Imraan
Chapter 004 - Surah an-Nisaa'
Chapter 005 - Surah al-Maa'idah
Chapter 006 - Surah al-An'aam
Chapter 007 - Surah al-A'raaf
Chapter 008 - Surah al-Anfaal
Chapter 009 - Surah at-Tawbah
Chapter 010 - Surah Yunus
Chapter 011 - Surah Hud
Chapter 012 - Surah Yusuf
Chapter 013 - Surah ar-Ra'd
Chapter 014 - Surah Ibraheem
Chapter 015 - Surah al-Hijr
Chapter 016 - Surah an-Nahl
Chapter 017 - Surah al-Israa'
Chapter 018 - Surah al-Kahf
Chapter 019 - Surah Maryam
Chapter 020 - Surah Taa-Haa
Chapter 021 - Surah al-Anbiyaa'
Chapter 022 - Surah al-Hajj
Chapter 023 - Surah al-Mu'minun
Chapter 024 - Surah an-Nur
Chapter 025 - Surah al-Furqaan
Chapter 026 - Surah ash-Shu'araa'
Chapter 027 - Surah an-Naml
Chapter 028 - Surah al-Qasas
Chapter 029 - Surah al-'Ankabut
Chapter 030 - Surah ar-Rum
Chapter 031 - Surah Luqmaan
Chapter 032 - Surah as-Sajdah
Chapter 033 - Surah al-Ahzaab
Chapter 034 - Surah Saba'
Chapter 035 - Surah Faatir
Chapter 036 - Surah Yaa-Seen
Chapter 037 - Surah as-Saaffaat
Chapter 038 - Surah Saad
Chapter 039 - Surah az-Zumar
Chapter 040 - Surah Ghaafir
Chapter 041 - Surah Fussilat
Chapter 042 - Surah ash-Shura
Chapter 043 - Surah az-Zukhruf
Chapter 044 - Surah ad-Dukhaan
Chapter 045 - Surah al-Jaathiyah
Chapter 046 - Surah al-Ahqaaf
Chapter 047 - Surah Muhammad
Chapter 048 - Surah al-Fath
Chapter 049 - Surah al-Hujuraat
Chapter 050 - Surah Qaaf
Chapter 051 - Surah adh-Dhaariyaat
Chapter 052 - Surah at-Tur
Chapter 053 - Surah an-Najm
Chapter 054 - Surah al-Qamar
Chapter 055 - Surah ar-Rahmaan
Chapter 056 - Surah al-Waaqi'ah
Chapter 057 - Surah al-Hadeed
Chapter 058 - Surah al-Mujaadalah
Chapter 059 - Surah al-Hashr
Chapter 060 - Surah al-Mumtahinah
Chapter 061 - Surah as-Saff
Chapter 062 - Surah al-Jumu'ah
Chapter 063 - Surah al-Munaafiqun
Chapter 064 - Surah at-Taghaabun
Chapter 065 - Surah at-Talaaq
Chapter 066 - Surah at-Tahreem
Chapter 067 - Surah al-Mulk
Chapter 068 - Surah al-Qalam
Chapter 069 - Surah al-Haaqqah
Chapter 070 - Surah al-Ma'aarij
Chapter 071 - Surah Nuh
Chapter 072 - Surah al-Jinn
Chapter 073 - Surah al-Muzzammil
Chapter 074 - Surah al-Muddaththir
Chapter 075 - Surah al-Qiyaamah
Chapter 076 - Surah al-Insaan
Chapter 077 - Surah al-Mursalaat
Chapter 078 - Surah an-Naba'
Chapter 079 - Surah al-Naazi'aat
Chapter 080 - Surah 'Abasa
Chapter 081 - Surah at-Takweer
Chapter 082 - Surah al-Infitaar
Chapter 083 - Surah al-Mutaffifeen
Chapter 084 - Surah Inshiqaaq
Chapter 085 - Surah al-Burooj
Chapter 086 - Surah at-Taariq
Chapter 087 - Surah al-A'laa
Chapter 088 - Surah al-Ghaashiyah
Chapter 089 - Surah al-Fajr
Chapter 090 - Surah al-Balad
Chapter 091 - Surah ash-Shams
Chapter 092 - Surah al-Layl
Chapter 093 - Surah ad-Duha
Chapter 094 - Surah ash-Sharh
Chapter 095 - Surah at-Teen
Chapter 096 - Surah al-'Alaq
Chapter 097 - Surah al-Qadr
Chapter 098 - Surah al-Bayyinah
Chapter 099 - Surah az-Zalzaalah
Chapter 100 - Surah al-'Aadiyaat
Chapter 101 - Surah al-Qaari'ah
Chapter 102 - Surah at-Takaathur
Chapter 103 - Surah al-'Asr
Chapter 104 - Surah al-Humazah
Chapter 105 - Surah al-Feel
Chapter 106 - Surah Quraysh
Chapter 107 - Surah al-Maa'un
Chapter 108 - Surah al-Kawthar
Chapter 109 - Surah al-Kaafirun
Chapter 110 - Surah an-Nasr
Chapter 111 - Surah al-Masad
Chapter 112 - Surah al-Ikhlaas
Chapter 113 - Surah al-Falaq
Chapter 114 - Surah an-Naas

Meshary Rashid AlAfasy

Chapter 001 - Surah al-Faatiha
Chapter 002 - Surah al-Baqarah
Chapter 003 - Surah aal-'Imraan
Chapter 004 - Surah an-Nisaa'
Chapter 005 - Surah al-Maa'idah
Chapter 006 - Surah al-An'aam
Chapter 007 - Surah al-A'raaf
Chapter 008 - Surah al-Anfaal
Chapter 009 - Surah at-Tawbah
Chapter 010 - Surah Yunus
Chapter 011 - Surah Hud
Chapter 012 - Surah Yusuf
Chapter 013 - Surah ar-Ra'd
Chapter 014 - Surah Ibraheem
Chapter 015 - Surah al-Hijr
Chapter 016 - Surah an-Nahl
Chapter 017 - Surah al-Israa'
Chapter 018 - Surah al-Kahf
Chapter 019 - Surah Maryam
Chapter 020 - Surah Taa-Haa
Chapter 021 - Surah al-Anbiyaa'
Chapter 022 - Surah al-Hajj
Chapter 023 - Surah al-Mu'minun
Chapter 024 - Surah an-Nur
Chapter 025 - Surah al-Furqaan
Chapter 026 - Surah ash-Shu'araa'
Chapter 027 - Surah an-Naml
Chapter 028 - Surah al-Qasas
Chapter 029 - Surah al-'Ankabut
Chapter 030 - Surah ar-Rum
Chapter 031 - Surah Luqmaan
Chapter 032 - Surah as-Sajdah
Chapter 033 - Surah al-Ahzaab
Chapter 034 - Surah Saba'
Chapter 035 - Surah Faatir
Chapter 036 - Surah Yaa-Seen
Chapter 037 - Surah as-Saaffaat
Chapter 038 - Surah Saad
Chapter 039 - Surah az-Zumar
Chapter 040 - Surah Ghaafir
Chapter 041 - Surah Fussilat
Chapter 042 - Surah ash-Shura
Chapter 043 - Surah az-Zukhruf
Chapter 044 - Surah ad-Dukhaan
Chapter 045 - Surah al-Jaathiyah
Chapter 046 - Surah al-Ahqaaf
Chapter 047 - Surah Muhammad
Chapter 048 - Surah al-Fath
Chapter 049 - Surah al-Hujuraat
Chapter 050 - Surah Qaaf
Chapter 051 - Surah adh-Dhaariyaat
Chapter 052 - Surah at-Tur
Chapter 053 - Surah an-Najm
Chapter 054 - Surah al-Qamar
Chapter 055 - Surah ar-Rahmaan
Chapter 056 - Surah al-Waaqi'ah
Chapter 057 - Surah al-Hadeed
Chapter 058 - Surah al-Mujaadalah
Chapter 059 - Surah al-Hashr
Chapter 060 - Surah al-Mumtahinah
Chapter 061 - Surah as-Saff
Chapter 062 - Surah al-Jumu'ah
Chapter 063 - Surah al-Munaafiqun
Chapter 064 - Surah at-Taghaabun
Chapter 065 - Surah at-Talaaq
Chapter 066 - Surah at-Tahreem
Chapter 067 - Surah al-Mulk
Chapter 068 - Surah al-Qalam
Chapter 069 - Surah al-Haaqqah
Chapter 070 - Surah al-Ma'aarij
Chapter 071 - Surah Nuh
Chapter 072 - Surah al-Jinn
Chapter 073 - Surah al-Muzzammil
Chapter 074 - Surah al-Muddaththir
Chapter 075 - Surah al-Qiyaamah
Chapter 076 - Surah al-Insaan
Chapter 077 - Surah al-Mursalaat
Chapter 078 - Surah an-Naba'
Chapter 079 - Surah al-Naazi'aat
Chapter 080 - Surah 'Abasa
Chapter 081 - Surah at-Takweer
Chapter 082 - Surah al-Infitaar
Chapter 083 - Surah al-Mutaffifeen
Chapter 084 - Surah Inshiqaaq
Chapter 085 - Surah al-Burooj
Chapter 086 - Surah at-Taariq
Chapter 087 - Surah al-A'laa
Chapter 088 - Surah al-Ghaashiyah
Chapter 089 - Surah al-Fajr
Chapter 090 - Surah al-Balad
Chapter 091 - Surah ash-Shams
Chapter 092 - Surah al-Layl
Chapter 093 - Surah ad-Duha
Chapter 094 - Surah ash-Sharh
Chapter 095 - Surah at-Teen
Chapter 096 - Surah al-'Alaq
Chapter 097 - Surah al-Qadr
Chapter 098 - Surah al-Bayyinah
Chapter 099 - Surah az-Zalzaalah
Chapter 100 - Surah al-'Aadiyaat
Chapter 101 - Surah al-Qaari'ah
Chapter 102 - Surah at-Takaathur
Chapter 103 - Surah al-'Asr
Chapter 104 - Surah al-Humazah
Chapter 105 - Surah al-Feel
Chapter 106 - Surah Quraysh
Chapter 107 - Surah al-Maa'un
Chapter 108 - Surah al-Kawthar
Chapter 109 - Surah al-Kaafirun
Chapter 110 - Surah an-Nasr
Chapter 111 - Surah al-Masad
Chapter 112 - Surah al-Ikhlaas
Chapter 113 - Surah al-Falaq
Chapter 114 - Surah an-Naas

Saud Ash-Shuraim

Chapter 001 - Surah al-Faatiha
Chapter 002 - Surah al-Baqarah
Chapter 003 - Surah aal-'Imraan
Chapter 004 - Surah an-Nisaa'
Chapter 005 - Surah al-Maa'idah
Chapter 006 - Surah al-An'aam
Chapter 007 - Surah al-A'raaf
Chapter 008 - Surah al-Anfaal
Chapter 009 - Surah at-Tawbah
Chapter 010 - Surah Yunus
Chapter 011 - Surah Hud
Chapter 012 - Surah Yusuf
Chapter 013 - Surah ar-Ra'd
Chapter 014 - Surah Ibraheem
Chapter 015 - Surah al-Hijr
Chapter 016 - Surah an-Nahl
Chapter 017 - Surah al-Israa'
Chapter 018 - Surah al-Kahf
Chapter 019 - Surah Maryam
Chapter 020 - Surah Taa-Haa
Chapter 021 - Surah al-Anbiyaa'
Chapter 022 - Surah al-Hajj
Chapter 023 - Surah al-Mu'minun
Chapter 024 - Surah an-Nur
Chapter 025 - Surah al-Furqaan
Chapter 026 - Surah ash-Shu'araa'
Chapter 027 - Surah an-Naml
Chapter 028 - Surah al-Qasas
Chapter 029 - Surah al-'Ankabut
Chapter 030 - Surah ar-Rum
Chapter 031 - Surah Luqmaan
Chapter 032 - Surah as-Sajdah
Chapter 033 - Surah al-Ahzaab
Chapter 034 - Surah Saba'
Chapter 035 - Surah Faatir
Chapter 036 - Surah Yaa-Seen
Chapter 037 - Surah as-Saaffaat
Chapter 038 - Surah Saad
Chapter 039 - Surah az-Zumar
Chapter 040 - Surah Ghaafir
Chapter 041 - Surah Fussilat
Chapter 042 - Surah ash-Shura
Chapter 043 - Surah az-Zukhruf
Chapter 044 - Surah ad-Dukhaan
Chapter 045 - Surah al-Jaathiyah
Chapter 046 - Surah al-Ahqaaf
Chapter 047 - Surah Muhammad
Chapter 048 - Surah al-Fath
Chapter 049 - Surah al-Hujuraat
Chapter 050 - Surah Qaaf
Chapter 051 - Surah adh-Dhaariyaat
Chapter 052 - Surah at-Tur
Chapter 053 - Surah an-Najm
Chapter 054 - Surah al-Qamar
Chapter 055 - Surah ar-Rahmaan
Chapter 056 - Surah al-Waaqi'ah
Chapter 057 - Surah al-Hadeed
Chapter 058 - Surah al-Mujaadalah
Chapter 059 - Surah al-Hashr
Chapter 060 - Surah al-Mumtahinah
Chapter 061 - Surah as-Saff
Chapter 062 - Surah al-Jumu'ah
Chapter 063 - Surah al-Munaafiqun
Chapter 064 - Surah at-Taghaabun
Chapter 065 - Surah at-Talaaq
Chapter 066 - Surah at-Tahreem
Chapter 067 - Surah al-Mulk
Chapter 068 - Surah al-Qalam
Chapter 069 - Surah al-Haaqqah
Chapter 070 - Surah al-Ma'aarij
Chapter 071 - Surah Nuh
Chapter 072 - Surah al-Jinn
Chapter 073 - Surah al-Muzzammil
Chapter 074 - Surah al-Muddaththir
Chapter 075 - Surah al-Qiyaamah
Chapter 076 - Surah al-Insaan
Chapter 077 - Surah al-Mursalaat
Chapter 078 - Surah an-Naba'
Chapter 079 - Surah al-Naazi'aat
Chapter 080 - Surah 'Abasa
Chapter 081 - Surah at-Takweer
Chapter 082 - Surah al-Infitaar
Chapter 083 - Surah al-Mutaffifeen
Chapter 084 - Surah Inshiqaaq
Chapter 085 - Surah al-Burooj
Chapter 086 - Surah at-Taariq
Chapter 087 - Surah al-A'laa
Chapter 088 - Surah al-Ghaashiyah
Chapter 089 - Surah al-Fajr
Chapter 090 - Surah al-Balad
Chapter 091 - Surah ash-Shams
Chapter 092 - Surah al-Layl
Chapter 093 - Surah ad-Duha
Chapter 094 - Surah ash-Sharh
Chapter 095 - Surah at-Teen
Chapter 096 - Surah al-'Alaq
Chapter 097 - Surah al-Qadr
Chapter 098 - Surah al-Bayyinah
Chapter 099 - Surah az-Zalzaalah
Chapter 100 - Surah al-'Aadiyaat
Chapter 101 - Surah al-Qaari'ah
Chapter 102 - Surah at-Takaathur
Chapter 103 - Surah al-'Asr
Chapter 104 - Surah al-Humazah
Chapter 105 - Surah al-Feel
Chapter 106 - Surah Quraysh
Chapter 107 - Surah al-Maa'un
Chapter 108 - Surah al-Kawthar
Chapter 109 - Surah al-Kaafirun
Chapter 110 - Surah an-Nasr
Chapter 111 - Surah al-Masad
Chapter 112 - Surah al-Ikhlaas
Chapter 113 - Surah al-Falaq
Chapter 114 - Surah an-Naas